Documentaire De Tien van Renesse

De Tien van Renesse is het aangrijpende en gruwelijke verhaal van tien mannen, die in december 1944 worden opgehangen door de Duitsers, omdat ze het bevolkingsregister moedwillig hebben laten verdwijnen en heulen met de vijand. De vluchtpoging drie dagen voor de ophanging, van de zeventien mannen van de verzetsgroep, mislukt volledig. Zeven mannen weten te…

Projectbureau Zeeweringen Sfeerimpressie Dijkversterking

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de steenbekleding van veel dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Tijdens een fikse storm met zware golfaanvallen konden de stenen of betonblokken losslaan: de steenbekleding was te licht. Hoewel er nooit sprake is geweest van…