Nieuwe huisstijl Kerkenbeurs 2017

Helderblauw BV
Credits: 
  • Opdrachtgever: Helderblauw BV
  • Vormgeving: Klaas van de Ketterij

Kerkenbeurs is de nieuwe naam voor Kerk & Gemeente, sinds 2008 een begrip voor kerkelijk beheerders en bestuurders. Samen met de beursorganisator Helderblauw BV ontwikkelde Origin Media Venture een nieuwe naam en nieuwe huisstijl voor de Kerkenbeurs Nederland.

Een nieuwe naam die duidelijk maakt wie de bezoekers en de exposanten zijn. Kerkenbeurs blijft de plek in Nederland waar leveranciers, beheerders en bestuurders van kerken elkaar ontmoeten. Om het jaar organiseert Helderblauw BV de beurs in de Jaarbeurs in Utrecht en in de tussenliggende tijd een kleinere beurs in het Noorden of Zuiden van ons land.

Origin Media Venture verzorgt de gehele vormgeving en opmaak rondom de beurs. Beursgidsen, banners, advertenties, nieuwsbrieven en de website. Dat is iets dat we graag doen, onze klanten compleet ontzorgen. 

  • Beursgids Kerkenbeurs Nederland 2017
  • Nieuwsbrief Kerkenbeurs Nederland 2017
  • Nieuw logo Kerkenbeurs Nederland