Credits: 
  • Opdrachtgever: CHE
  • Productie: Klaas van de Ketterij en de CHE
  • Regie, camera en montage: Klaas van de Ketterij
  • Assistent: Hugo van de Ketterij

Christelijke Hogeschool Ede

Video Academie Educatie Lectoraat

De Christelijke Hogeschool Ede is altijd bezig met innovatie. In de 21ste eeuw ontwikkelt Nederland zich tot kenniseconomie. Ieders talent, groot of klein, is daarbij nodig. Het aansluiten bij talenten van kinderen en het zoeken daarbij naar het evenwicht tussen ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken is wat basisscholen zelf als thema aangeven en het lectoraat als uitdaging oppakt.

Samen met het werkveld heeft de Academie Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede vijf kritische beroepssituaties geformuleerd die samen het beroepsbeeld vormen van de toekomstige leerkracht: Practice what you preach, Grip op je groep, Werk Smart, Kinderen en hun talenten en De professionele leergemeenschap. 
Het lectoraat Talenten en Opbrengsten doet binnen deze kritische beroepssituaties samen met basisscholen onderzoek naar de vraag hoe talentgericht en opbrengstgericht leren en onderwijzen elkaar kunnen versterken en kunnen worden ge├»ntegreerd. 

Origin Media Venture maakte een presentatievideo voor dit project.

Credits:
  • Opdrachtgever: CHE
  • Productie: Klaas van de Ketterij en de CHE
  • Regie, camera en montage: Klaas van de Ketterij
  • Assistent: Hugo van de Ketterij